Hop til indhold

Miljømærkning

Svanemærket

Få Svanen på vaskehallen og bilplejemidlet

Det er i dag muligt at få både bilplejeprodukter og bilvaskehaller miljømærket med det nordiske miljømærke Svanen. Miljømærkning sikrer, at varerne (både produkter og serviceydelser) hører til blandt de mindst belastende for miljøet - uden at kvaliteten eller effektiviteten forringes.

Betingelsen for at kunne mærke en vare med et miljømærke er, at varen opfylder miljømærkekriterierne i kriteriedokumentet for den pågældende varegruppe. Leverandører, der ønsker at få miljømærket deres varer, skal således kunne dokumentere, at varen lever op til disse kriterier. Kriteriedokumenterne for henholdsvis bilplejeprodukter og bilvaskehaller kan findes på Miljømærkesekretariatets hjemmeside www.ecolabel.dk.

Bilplejeprodukter som efter ABC-miljøvurderingen udelukkende indeholder C-stoffer vil normalt også kunne miljømærkes. C-stoffer er biologisk let nedbrydelige og kravet om let nedbrydelige indholdsstoffer er også centralt for Svanens kriterier. For at få miljømærket bilvaskehaller kræves det bl.a., at der er etableret renseanlæg ved vaskehallen.

På Miljømærkesekretariatets hjemmeside er det muligt at finde yderligere information om: