Hop til indhold

Info til leverandører

Hvordan vurderes nye stoffer og produkter?

Vaskebørster

Alle leverandører og producenter af bilvaskekemikalier har mulighed for at få miljøvurderet deres produkter og få formidlet oplysninger om produkterne her på hjemmesiden. Se her hvordan:

Produktet vurderes på baggrund af A, B eller C scoren af det enkelte stof i produktet. Resultatet oplyses i en miljøprofil som et samlet indhold af hhv. A-, B- og C-stoffer.

"Nye" stoffer er kemiske stoffer, der ikke er med i den samlede liste over vurderede stoffer. Nye stoffer ABC-vurderes på baggrund af datasøgning og fremsendt datamateriale. Data søges i databaser på internettet, CD-ROM, DHI’s egne databaser og håndbøger. Data søges som minimum i: US EPA/ecotox, IUCLID, Verschueren, Listen over farlige stoffer samt Chemfinder.
Såfremt, der ikke her findes data foretages ABC-vurderinger på baggrund af QSAR beregninger.

Priser

Vejledende priser for de enkelte opgaver er vist i nedenstående tabel. Kontakt DHI for et konkret tilbud. Hjemmesiden opdateres løbende. Informationer om ændringer sendes til DHI.

Opgave Kr. (ekskl. moms)
Oprettelse af et nyt produkt

2.500,-

ABC-vurdering af ét nyt stof

2.500,-

ABC-vurdering af ét nyt produkt med 2-4 stoffer

7.000,-

ABC-vurdering af ét nyt produkt med 5-8 stoffer

11.000,-